Perspektywy Women in Tech Summit 2022
Monika Halaczkiewicz

Monika Halaczkiewicz

Software engineer / Google

Mentor

Polish version

Skończyłam studia z informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach rozpoczęłam pracę w warszawskim biurze Google, gdzie zajmuję się tworzeniem wewnętrznej infrastruktury służącej do wdrażania nowych rozwiązań cloudowych, a także zwiększającej bezpieczeństwo i stabilność Google Cloud Platform.

Jestem częścią bardzo dynamicznego zespołu, dzięki czemu przez ostatnie 2.5 roku miałam okazję szybko rozwinąć swoje umiejętności w zakresie zarówno pracy zespołowej jak i opiekowania się całym procesem projektowania, implementacji i wdrażania nowych rozwiązań. 

 

Uwielbiam wycieczki górskie i rowerowe. W wolnym czasie lubię tworzyć, w szczególności malować. Poza tym kocham czytać książki fantasy.

 

English version

I graduated from the University of Warsaw doing masters studies in computer science. After graduation I joined Google Warsaw, where I work on internal infrastructure used for introducing new features for cloud products. It also increases safety and reliability of Google Cloud Platform.

I’m a part of a dynamically evolving team, which helped me to expand my skills a lot during my 2.5 years at Google. I learned how to work in a team and also how to take care of the whole process of designing, implementing and deploying new solutions. 

 

I like mountain trips and cycling. In my free time I love to be creative, particularly to draw and paint. Also, I read a lot of fantasy books.